François Dumont, Zemlinského kvarteto   ČSKH

François Dumont, Zemlinského kvarteto ⬩ ČSKH

Český spolek pro komorní hudbu

Program

Alexander Zemlinsky
Smyčcový kvartet č. 1 A dur op. 4

Leoš Janáček / úprava Kryštof Mařatka
Mládí, úprava pro smyčcové kvarteto

Antonín Dvořák
Klavírní kvintet A dur op. 81

Účinkující

François Dumont
klavír

Zemlinského kvarteto

František Souček
1. housle

Petr Střížek
2. housle

Petr Holman
viola

Vladimír Fortin
violoncello

Rudolfinum — Dvořákova síň

7. 10. 2019 pondělí 19:30

Událost již proběhla