Peter Schöne, PhilHarmonia Octet Prague ČSKH

Peter Schöne, PhilHarmonia Octet Prague ⬩ ČSKH

Český spolek pro komorní hudbu

Program

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenáda c moll K 388/384a

Gustav Mahler/ úprava Tomáš Ille
Osm písní ze sbírky Chlapcův kouzelný roh

Účinkující

Peter Schöne
baryton

PhilHarmonia Octet Prague

Vilém Veverka, Monika Boušková
hoboj

Irvin Venyš, Karel Dohnal
klarinet

Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta
lesní roh

Václav Vonášek, Martin Petrák
fagot

Rudolfinum — Dvořákova síň

13. 1. 2020 pondělí 19:30

Událost již proběhla