Sergej Chačatrjan hraje Brahmse Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Sergej Chačatrjan hraje Brahmse ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Rudolfinum — Dvořákova síň

7. 4. 2020 úterý 19:30

Událost již proběhla