ČSKH Wies de Boevé, Bennewitzovo kvarteto

ČSKH ⬩ Wies de Boevé, Bennewitzovo kvarteto

Český spolek pro komorní hudbu

Program

Hans Krása
Téma s variacemi pro smyčcové kvarteto

Bedřich Smetana
Smyčcový kvartet č. 2 d moll

Antonín Dvořák
Smyčcový kvintet G dur op. 77

Účinkující

Wies de Boevé
kontrabas

Bennewitzovo kvarteto

Jakub Fišer
1. housle

Štěpán Ježek
2. housle

Jiří Pinkas
viola

Štěpán Doležal
violoncello

Rudolfinum — Dvořákova síň

11. 3. 2020 středa 19:30

Událost již proběhla