ČSKH Markéta Cukrová, L´Armonia Terrena

ČSKH ⬩ Markéta Cukrová, L´Armonia Terrena

Český spolek pro komorní hudbu

Program

Bohuslav Martinů
Koncertantní symfonie pro housle, violoncello, hoboj, fagot a orchestr H 322

Antonín Dvořák
Biblické písně op. 99

Jan Václav Hugo Voříšek
Symfonie D dur

Účinkující

Markéta Cukrová
mezzosoprán

L´Armonia Terrena

Zdeněk Klauda
dirigent

Rudolfinum — Dvořákova síň

13. 11. 2019 středa 19:30

Událost již proběhla