Alfred Brendel: Masterclass

Alfred Brendel: Masterclass

Mistrovský kurz Alfreda Brendela se dvěma komorními soubory - českým souborem Trio Incendio a britský kvartetem Jubilee String Quartet. Masterclass se koná v anglickém jazyce.

Délka programu 3 hod 20 min

Program

Ludwig van Beethoven
Klavírní trio D dur, op. 70, č. 1

Ludwig van Beethoven
Smyčcový kvartet a moll, op. 132

Účinkující

TRIO INCENDIO

Karolína Františová klavír
Filip Zaykov housle
Vilém Petras violoncello

JUBILEE STRING QUARTET

Tereza Přívratská housle
Julia Loucks housle
Lorena Cantó Wolteche viola
Toby White violoncello

Vstupenky jsou nečíslované.

Legendární rakousko-britský klavírista Alfred Brendel (narozen v roce 1931 v Loučné nad Desnou) se vrací do Prahy, aby uvedl svůj dokumentární profil Člověk a masky, přednášel o svém hudebním životě, o interpretaci pozdních děl Beethovena a Schuberta, ale také aby nabídl mistrovské kurzy mladým talentovaným hudebníkům. Akci pořádá Česká filharmonie a Prague Music Performance.

Alfred Brendel patří k nejvýznamnějším interpretům 20. století. Má za sebou obdivuhodnou mezinárodní kariéru, jejímž středobodem byla interpretace středoevropských skladatelů od Johanna Sebastiana Bacha po Arnolda Schönberga. Byl prvním pianistou, který nahrál kompletní klavírní dílo Ludwiga van Beethovena a významnou měrou se zasloužil o to, že Schubertovy klavírní sonáty a Schönbergův Klavírní koncert se staly součástí standardního klavírního repertoáru. V roce 2016 vydala firma Decca komplet všech Brendelových nahrávek čítající neuvěřitelných 114 CD. Kromě hudby je v popředí Brendelova zájmu také literatura. V roce 2015 publikoval knihy esejů, které vyšly v českém překladu jako Hudba, smysl a nesmysl. Vydal také tři svazky německy psané poezie (v českém překladus 2x2=13). Alfred Brendel stále přednáší, recituje svou poezii a vede mistrovské kurzy po celém světě.

Rudolfinum — Sukova síň

26. 4. 2020 neděle 15:00

Jak koupíte vstupenky

Online nákup

Pro online nákup budete přesměrováni na web České filharmonie.

Osobně v pokladně Rudolfina

Volná místa a další informace o koncertu podá Zákaznický servis České filharmonie.

Prodej jednotlivých vstupenek na abonentní koncerty (orchestrální, komorní, edukační) začne ve středu 7. června 2023 v 10.00. Předprodej vstupenek na veřejné generální zkoušky bude zahájen 13. 9. v 10.00.

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod.