Filharmonici na pokračování O kouzelném stromečku a kouzelné hudbě

Filharmonici na pokračování ⬩ O kouzelném stromečku a kouzelné hudbě

Hudba k nejkouzelnějšímu okamžiku celého roku. Pro chvíli, kdy zazvoní zvoneček a rozsvítí se vánoční stromeček. Jakou hudbu k tomu všemu hrají andělé na výsostech? A který nástroj zní úplně nejkouzelněji?

Délka programu 1 hod
Děti od 5 do 11 let s rodiči

Účinkující

Jana Boušková harfa
Josef Špaček 
housle

Sbor ZUŠ Klapkova
Alice Stavělová sbormistryně

Klára Boudalová scénář, moderátorka

Rudolfinum — Dvořákova síň

13. 12. 2020 neděle 15:00

Událost již proběhla

13. 12. 2020 neděle 17:00

Událost již proběhla