Kroky do nového světa Smetanova Vltava a Šárka

Kroky do nového světa ⬩ Smetanova Vltava a Šárka

Hudba má ohromnou moc vytvářet před našima očima nové krajiny, malovat krásné obrazy, vyprávět příběhy. Jednoduše: můžeme se díky ní vypravit do jiného času a prostoru. Jedna z hudebních forem, vynalezených speciálně pro tento účel v polovině 19. století, se jmenuje symfonická báseň.

Délka programu 2 hod
Děti od 11 let s rodiči, dospívající a dospělí

Program

Bedřich Smetana
Vltava a Šárka

Účinkující

Česká studentská filharmonie
Marko Ivanović
dirigent

Petr Kadlec průvodce

Ze Smetanova výkladu symfonických básní Vltava a Šárka:

„Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, chladná a teplá Vltava, spojení obou potůčků do jednoho proudu, pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna se slaví veselé hody; při noční záři luny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady, zámky a zříceniny; Vltava víří v proudech Svatojanských; teče v širokém tahu dále ku Praze, Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce v majestátním toku svém v Labi.

V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek – ač lstivý – přivázané dívky u stromu – při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její – zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až – k spánku. Na dané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu – hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky – toť konec skladby.“

Rudolfinum — Dvořákova síň

18. 10. 2020 neděle 15:00

Událost již proběhla

22. 10. 2020 čtvrtek 19:30

Událost již proběhla