Collegium 1704 Mesiáš

Collegium 1704 ⬩ Mesiáš

Málokteré dílo hudebních dějin se od doby svého vzniku těší takové oblibě jako Händelův Mesiáš. Nejproslulejší opus svého tvůrce uchvacuje dodnes melodickou invencí, vokální virtuositou a nevšedně působivým ztvárněním biblických textů.

Rudolfinum — Dvořákova síň

19. 9. 2020 sobota 19:30

Událost již proběhla