PKF – Prague Philharmonia Barber. Weill. Ravel (A7)

PKF – Prague Philharmonia ⬩ Barber. Weill. Ravel (A7)

Rudolfinum — Dvořákova síň

5. 5. 2021 středa 19:30

Událost již proběhla