A přece se učí!

A přece se učí!

Česká studentská filharmonie koncertem s názvem A přece se učí! poděkuje všem, kdo pečují o vzdělání. V první polovině večera bude orchestr řídit Marko Ivanović, v druhé před mladé hudebníky poprvé předstoupí Semjon Byčkov. V Beethovenově Třetím klavírním koncertu se představí pianista Cédric Tiberghien. Akci moderují Alice Nellis a Karel Kovář.

Délka programu 1 hod 30 min

Program

Josef Suk
V nový život

Antonín Dvořák
Symfonie č. 8 G dur
II. Adagio

Leoš Janáček
Taras Bulba
III. Proroctví a smrt Tarase Bulby

Richard Wagner
Mistři pěvci norimberští
předehra k opeře

Ludwig van Beethoven
Klavírní koncert č. 3 c moll
I. Allegro con brio

Giuseppe Verdi
Síla osudu
předehra k opeře

Účinkující

Cédric Tiberghien klavír

Marko Ivanović dirigent
Semjon Byčkov dirigent

Alice Nellis moderátorka
Karel Kovář moderátor

Koncert se uskuteční bez účasti veřejnosti. V sobotu 20. února bude od 20.15 živě přenášen na ČT art a streamován na Facebooku a YouTube České filharmonie a dalších partnerů.

"V současnosti je kolem nás nejviditelnější boj o zdraví. Ale není to jediný boj. Jeden z těch méně viditelných je boj o vzdělání. A tak stejně jako v červnu 2020 děkovala Česká filharmonie s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem zdravotníkům, nyní chceme společně vyjádřit poděkování a podporu všem, kteří statečně – a přitom nenápadně a často nepovšimnuti – usilují o to, aby pokračovalo vzdělávání. V rámci úspěšné spolupráce s Českou televizí tak znovu činíme s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem, který se pro tuto příležitost poprvé propojuje s klíčovými aktéry vzdělávacích programů České filharmonie – s Českou studentskou filharmonií a dirigentem Markem Ivanovićem. V záloze je také několik filharmoniků, podporovatelů – například v prvních houslích to budou koncertní mistr Josef Špaček a Magdaléna Mašlaňová," říká vedoucí vzdělávacího oddělení České filharmonie Petr Kadlec.

Hlavní myšlenka koncertu vychází z širokého pojetí vzdělání, které se neomezuje na faktografii zprostředkovanou ve škole. "Vzdělání je něco, co vede k porozumění fungování světa a co nám o něco víc pomáhá najít svoje pravé místo ve světě. Ne jako ozubenému kolečku, ale jako lidské bytosti. Proto je vzdělání nemyslitelné bez něčeho lidského, člověčenského. Vzdělání bereme jako schopnost mít otevřené oči, mít chuť vstupovat do nových oblastí a učit se, a zároveň mít odvahu vykračovat ze svých komfortních zón," zdůrazňuje Kadlec.

Proto se koncert obrací nejen na učitele všech stupňů škol, ale také na sbormistry, učitele hudebních nástrojů, sportovní trenéry, skautské a jiné vedoucí atd. Ovšem také na rodiče, prarodiče a v neposlední řadě na děti a mladé lidi. Projekt se snaží propojit všechny tyto i generačně různorodé skupiny a nabídnout jim pocit vzájemnosti a pospolitosti.

Šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie Semjon Byčkov se na spolupráci se studentským orchestrem za účelem podpory vzdělávání velmi těší. "Od 70. let minulého století, kdy jsem stál včele orchestru při Mannes College of Music v New Yorku, cítím touhu sdílet hudbu s mladšími generacemi muzikantů. Jak pronikají do repertoáru a čelí jeho nástrahám, zřetelně vnímáte sílu jejich pocitů a uvědomění si hodnoty hudby v životě. Nenesou si s sebou z minulosti představy o tradicích, nereagují reflexivně nebo na základě návyků. Jednají instinktivně a jsou vnímaví. Představují plodnou půdu, kterou můžete obdělávat a kultivovat," vysvětluje Byčkov. "V České filharmonii jsme si velmi dobře vědomi jedinečného zvuku orchestru a jeho hudební kultury. Navzdory generačním výměnám obojí přetrvává, a to díky rozsáhlým edukačním programům s celorepublikovým dosahem i díky tomu, že mnoho našich muzikantů se věnuje také výuce. Mladí lidé vyrůstají se zvukem a muzikálností České filharmonie, řada z nich sní o tom, že se jednou stanou členy orchestru. A když se jim to podaří, rychle splynou s naší tradicí a pomáhají ji nést dál," uzavírá.

Průvodci koncertem uvádějí každou skladbu živými nebo předtočenými komentáři či rozhovory s dirigenty a mladými hudebníky. Moderátorskou dvojici tvoří Alice Nellis a Karel Kovář. Oba jsou ve svých oborech veřejně známými postavami a zároveň mají silné pouto k tématu vzdělávání. Alice Nellis spolupracuje od roku 2012 s Českou filharmonií na jejích vzdělávacích programech pro děti, mladé lidi i dospělé posluchače, zároveň ji – po zkušenostech s distanční výukou jejích dětí – trápí situace, ve které se dětem často právě ve sféře vzdělávání nedůvěřuje a nedostává se jim podpory. Karel Kovář se v nedávné době věnoval tématu problematické výuky dějepisu ve školách v pořadu České televize Kovy řeší dějiny. Alice Nellis o něm říká, že je jedinou "institucí", která se věnuje mladé generace ve věci společenského a politického vzdělávání. Karel Kovář má velmi rád Rudolfinum, má vztah ke klasické hudbě, ale cítí, že by ho rád dále rozvíjel. Je otevřený všem zkušenostem, které mu může přinést příprava tohoto koncertu: říká, že to je z jeho pohledu silná příležitost pro sebevzdělání.

Česká studentská filharmonie je orchestr složený z mladých nadšených hudebníků, převážně studentů a absolventů hudebních škol – gymnázií, konzervatoří a akademií. Uplatňují se v něm také současní a bývalí členové Orchestrální akademie České filharmonie. Od sezony 2013/2014 těleso pravidelně spoluúčinkuje na koncertech filharmonického vzdělávacího cyklu Čtyři kroky do nového světa (pod taktovkou Marka Ivanoviće), při koncertech Tučňáci v Rudolfinu (za řízení Vojtěcha Jouzy) a Kdo se bojí filharmonie (pod vedením Ondřeje Vrabce). V dubnu 2019 vystoupila Česká studentská filharmonie spolu s Idou Kelarovou a dětským pěveckým sborem Čhavorenge při koncertech Šun Devloro, které byly hudební oslavou Mezinárodního dne Romů. V listopadu 2019 orchestr hrál na Koncertu ke Dni studentstva – za účasti Joachima Gaucka a Petra Pitharta – pod taktovkou Roberta Kružíka. Na mimořádném koncertu Pomáháme s Českou filharmonií IV v červnu 2020 těleso řídil sir Simon Rattle.

Pro Českou studentskou filharmonii je projekt s názvem A přece se učí! největší výzvou v jeho čtrnáctileté historii nejen kvůli první umělecké spolupráci s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem, ale také kvůli délce a náročnosti programu, který tvoří šest kratších skladeb. Tomu odpovídá i rozsah zkoušek. Místo obvyklých pěti až šesti frekvencí jich orchestr bude mít tentokrát dvanáct.

Rudolfinum — Dvořákova síň

20. 2. 2021 sobota 20:15

Událost již proběhla