Český spolek pro komorní hudbu Smetanovo trio

Český spolek pro komorní hudbu ⬩ Smetanovo trio

Smetanovo trio, stálice mezi českými komorními tělesy a pravidelný host Českého spolku pro komorní hudbu, si pro zakončení celé koncertní řady připravilo tři zásadní díla pro své nástrojové obsazení – klavírní trio od Ludwiga van Beethovena, Dmitrije Šostakoviče a Antonína Dvořáka.

Český spolek pro komorní hudbu

Program

Ludwig van Beethoven
Klavírní trio č. 3 c moll, op. 1 (29')

Dmitrij Šostakovič
Klavírní trio č. 1 c moll, op. 8 (15')

— Přestávka —

Antonín Dvořák
Klavírní trio č. 3 f moll, op. 65 (38')

Účinkující

Smetanovo trio
Jitka Čechová klavír
Jan Talich housle
Jan Páleníček violoncello

Triová sestava patří k nejstarším, jaké se v hudbě vyskytují, starším, než klasický smyčcový kvartet. Bývalo to také často právě klavírní trio, s nímž mladí skladatelé vstupovali na veřejné kolbiště. Platí to u všech autorů, zastoupených v dnešním programu, a pokud jde o konkrétně uváděná díla, pak rozhodně u trií Beethovena a Šostakoviče. A Dvořák napsal a zničil přinejmenším dvě svá raná tria z počátku 70. let, než uznal za hodna pozoru Trio B dur pro housle, violoncello a klavír, op. 20, z roku 1875. Dnes uváděné Klavírní trio č. 3 f moll, op. 65, však už patří do vrcholné skladatelovy tvůrčí etapy.

Rudolfinum — Dvořákova síň

2. 5. 2022 pondělí 19:30

Událost již proběhla