Český spolek pro komorní hudbu Czech Brass

Český spolek pro komorní hudbu ⬩ Czech Brass

Žesťové septeto Czech Brass kombinuje originální kompozice s úpravami skladeb napsaných pro jiné nástrojové obsazení. Z první skupiny můžeme jmenovat díla Lukáše Matouška, Kateřiny Horké, Jiřího Gemrota nebo Juraje Filase. Uslyšíme ale také aranže oblíbených barokních kusů od Monteverdiho po Bacha. Žesťový zvuk doplní varhany a bicí nástroje.

Český spolek pro komorní hudbu

Program

Claudio Monteverdi
Sinfonie, ritornely a varhanní árie z opery L´Orfeo (arr. Stanislav Penk)

Samuel Scheidt
Galliarda Battaglia (arr. Stanislav Penk)

Adam Michna z Otradovic
Loutna česká – výběr (arr. Stanislav Penk)
Předmluva
Matky Boží slavná nadání
Panenská láska
Svatební věneček
Den svatební
Andělské přátelství

Samuel Capricornus
O felix jucunditas

Marc-Antoine Charpentier
Te Deum, Prélude. Marche en rondeau (arr. Stanislav Penk)

Johann Heinrich Schmelzer
Sonata à 7

Johann Sebastian Bach
Braniborský koncert č. 2 F dur, BWV 1047, 3. věta – Allegro assai (arr. Jiří Gemrot)

Lukáš Matoušek
Česká intráda (verze pro žesťové septeto) – česká premiéra

Kateřina Horká
Intuice pro žesťové septeto, II. část - světová premiéra

Jiří Gemrot
Grotesky pro žesťové septeto – výběr –světová premiéra
3. Moderato e libero. Animato assai
4. Andante non troppo
5. Allegro

Juraj Filas
„Krásné je žít“ pro žesťové septeto a tympány, 1. část – Moderato-Allegro vivo-con passione

Účinkující

Czech Brass
Marek Zvolánek, Stanislav Masaryk, Martin Pavluš trubky
Lukáš Moťka, Stanislav Penk, Pavel Debef trombony
Karel Malimánek tuba

Robert Hugo varhany, varhanní pozitiv
Jakub Tengler tympány, barokní bicí
Lukáš Brabec tympány, barokní bicí

Lichtenštejnský palác — Sál Martinů

16. 10. 2021 sobota 10:30

Událost již proběhla