Česká filharmonie Vídeň

Česká filharmonie ⬩ Vídeň

Poslední vystoupení na podiu Musikvereinu zahájí melodramatická skladba Viktora Ullmanna složená na motiv básně Rainera Maria Rilkeho. Následně provedou sestry Labèque Koncert pro dva klavíry a orchestr Bohuslava Martinů. S Vídní se Česká filharmonie spolu se sborem Wiener Singverein rozloučí Janáčkovou Glagolskou mší.

Délka programu 2 hod 10 min

Program

Viktor Ullmann
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (25')

— Přestávka —

Bohuslav Martinů
Koncert pro dva klavíry a orchestr H 292 (24')

— Přestávka —

Leoš Janáček
Glagolská mše (40')

Účinkující

Thomas Quasthoff vypravěč

Katia a Marielle Labèque klavíry
Evelina Dobračeva soprán
Lucie Hilscherová alt
Aleš Briscein tenor
Boris Prýgl bas

Wiener Singverein

Johannes Prinz sbormistr

Semjon Byčkov dirigent

Česká filharmonie

Vídeň — Musikverein

6. 3. 2022 neděle 19:30

Událost již proběhla