Velký jarní koncert Kühnův dětský sbor

Velký jarní koncert ⬩ Kühnův dětský sbor

Program

Jan Hanuš
Jaro a Léto z cyklu Český rok

Bohuslav Martinů
Otvírání studánek

Jiří Gemrot
Díkůvzdání

Otmar Mácha
Hymnus „Cedant arma togae“

Antonín Dvořák
Moravské dvojzpěvy – výběr

Otakar Jeremiáš
Směs národních písní I

Účinkující

Kühnův dětský sbor, současní a bývalí členové
Jiří Chvála, Petr Louženský, Světlana Tvrzická sbormistři
Jan Kalfus varhany
Hana Louženská klavír
Ivan Kusnjer baryton
Jaromír Meduna vypravěč
Renata Jánská tympány

Rudolfinum — Dvořákova síň

20. 5. 2022 pátek 19:30

Událost již proběhla