R1 / Zahajovací koncert s Petrem Popelkou Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R1 / Zahajovací koncert s Petrem Popelkou ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Setkání s umělci před koncertem. Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Program

Erich Wolfgang Korngold
Koncert pro housle a orchestr

Gustav Mahler
Symfonie č. 1

Účinkující

Petr Popelka dirigent
María Dueñas housle

Na zahajovací koncert sezony pozval šéfdiri­gent rozhlasových symfoniků Petr Popelka jednu z nejvyhledávanějších mladých hous­listek posledních let, Maríu Dueñas. Rodačka ze španělské Granady na sebe upozornila ví­tězstvím v Mezinárodní soutěži Yehudi Me­nuhina a v současné době vystupuje v nej­prestižnějších koncertních sálech světa. V čes­kém debutu zahraje na nástroj z dílny Anto­nia Stradivariho virtuózní Koncert pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda. V druhé polovině večera Petr Popelka poprvé se „svým“ SOČRem uvede Gustava Mahlera. Od rodáka z Kališť na Vysočině zazní monu­mentální Symfonie č. 1 zvaná Titán, plná dramatických momentů, niterné lyriky i od­kazů na lidovou hudbu.

Rudolfinum — Dvořákova síň

2. 10. 2023 pondělí 14:30
Generální zkouška

Událost již proběhla

2. 10. 2023 pondělí 19:30

Událost již proběhla