English
sobota
10
duben
PKF – Prague Philharmonia - Tajemství obrazů (D4)
PKF - Prague Philharmonia
10:00 /
Dvořákova síň
Česká republika Praha
sobota
10
duben
PKF – Prague Philharmonia - Tajemství obrazů (E4)
PKF - Prague Philharmonia
12:00 /
Dvořákova síň
Česká republika Praha