Christmas Gala Prague Philharmonic Children’s Choir

Christmas Gala ⬩ Prague Philharmonic Children’s Choir

Duration of the programme 2 hours

Programme

Jiří Srnka
Stala se jesť divná věc 

Jan Hanuš
Koledy z blízka i z dáli

Jiří Teml
Září hvězda nad Betlémem

Jakub Jan Ryba
Czech Christmas Mass

Performers

Prague Philharmonic Children’s Choir, current and former members
Jiří Chvála, Petr Louženský choirmasters
Jan Kalfus organ
Marie Šimůnková soprano
Yvona Škvárová alto
Josef Moravec tenor
Michael Pavlů bass
Prague Chamber Symphonic Orchestra 

Rudolfinum — Dvořák Hall

12/16/2023 Saturday 7:30 PM

The event has passed