Pianto napoletano Collegium 1704

Pianto napoletano ⬩ Collegium 1704

Program

A. Scarlatti
Miserere

F. Durante
Concerto a quattro in g

F. Durante
Requiem a due cori

Účinkující

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks dirigent

Jihoitalská hudba dokáže nesmírně sugestivně vyjádřit celou šíři lidských emocí, od čisté radosti až po nejhlubší smutek. Smutkem a nadějí jsou prostoupena díla dvou velkých, o generaci vzdá­lených postav neapolské hudby 18. století. Alessandro Scarlatti se zapsal do dějin hudby pře­devším jako operní skladatel, těžiště Duranteho odkazu spočívá v duchovní hudbě. Jeho rozsáhlé dvojsborové Requiem náleží k nejpůsobivějším zhudebněním textu smuteční mše v 18. století.

Rudolfinum — Dvořákova síň

7. 3. 2023 úterý 19:30

Událost již proběhla