Místo, na kterém nám záleží

Každý prvek Rudolfina o něčem vypráví. Ať jsou to sochy na balustrádě, ornamentální výzdoba interiérů, nebo původní konstrukce ze svářkové oceli. Staráme se o to, aby mohly vyprávět dál. A jejich hlas zněl tak jako kdysi.

Uchovat i rozvíjet

Česká filharmonie je hudební institucí, ale od roku 1989 také správcem celé budovy. O své sídlo se snaží pečovat co nejlépe a věnuje se mu dokonce celé jedno oddělení: Investice a správa Rudolfina.

Péče o národní kulturní památku

Každá i menší úprava a oprava se musí důkladně zvážit a citlivě provést. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, restaurátory a dalšími odborníky se nám daří uchovávat tvůrčí a umělecký odkaz předků a rozvíjet budovu tak, aby vyhovovala i současným potřebám.

Pro umění a život ve 21. století

Všichni by se v Rudolfinu měli cítit co nejlépe. Návštěvníci, účinkující, vystavující umělci i zaměstnanci. Budova by měla co nejvíce podporovat provozování a prezentaci hudebního a výtvarného umění a umocňovat váš prožitek z něj.

V posledních letech tak došlo například k významnému vylepšení akustiky a pohodlí v Sukově síni. Bylo zřízeno televizní studio, které umožňuje přenášet a zaznamenávat koncerty České filharmonie v rozlišení 4K. Postupně probíhá rekonstrukce zázemí pro zaměstnance a členy orchestru. Modernizace chladících systémů vzduchotechniky zase významně přispěla k energetickým úsporám celého objektu.

Každodenní péče

Majitelé domů potvrdí: práce na nich nikdy nekončí. A teď si představte domek o zastavěné ploše 5212 m² s téměř 100 místnostmi a denním provozem na hranicích své kapacity.

Kilometry chodeb a desítky kilometrů rozvodů a kabeláží. Zkušebny, šatny, ladírny, kanceláře, sklady, strojovny, půda. Jenom těch zásuvek, žárovek, klik, zámků a pantů. Takové plochy k úklidu…

Téměř denně vítáme přes 1000+ hostů, kteří přicházejí na koncert, na výstavu, jen tak posedět do kavárny nebo zažít některý ze vzdělávacích či doprovodných programů. A také je tu přes 70 stálých zaměstnanců a přes 120 členů orchestru.

Velmi důležitou součástí péče o budovu je proto pravidelná a zodpovědná údržba. I její dlouhodobé zanedbávání a soustavné přetěžování kapacit budovy vedlo na konci 20. století k nutnosti generální rekonstrukce Rudolfina.

Podpořte budoucnost Rudolfina

Jako firma i jako soukromá osoba. Vítáme každý nápad a rádi s vámi prodiskutujeme konkrétní možnosti podpory. Ozvěte se nám prosím na:

katerina.ticha@ceskafilharmonie.cz
+420 731 881 690