Kdo je v Rudolfinu doma

Každý, kdo má rád umění. Oficiálně tu sídlí Česká filharmonie, Galerie Rudolfinum, Český spolek pro komorní hudbu a kavárna Cafe Rudolfinum.

Česká filharmonie

Právě v Rudolfinu zahájila Česká filharmonie svou koncertní činnost. Stalo se tak 4. ledna 1896 a vystoupení řídil sám Antonín Dvořák. Filharmonie se brzy stala nejvýznamnějším českým symfonickým orchestrem a už před 1. světovou válkou si na evropských scénách vybudovala značné renomé. Do její historie se během více než 126 let zapsala celá řada českých i zahraničních osobností.

Dnes se orchestru dostává uznání za jeho kanonické interpretace hudby českých skladatelů – A. Dvořáka, B. Smetany, J. Suka, L. Janáčka, B. Martinů a dalších, ale je známý také svým silným vztahem k dílu J. Brahmse, P. I. Čajkovského nebo G. Mahlera.

Česká filharmonie ovšem není jen orchestr. Je to také instituce, která jako státní příspěvková organizace vyvíjí řadu aktivit a plní množství úkolů.

Věřím tomu, že když existuje nějaká budova s takhle dlouhou historií a vystupovalo v ní tolik vynikajících muzikantů, tak se to do toho domu ukládá. Myslím, že i filharmonici cítí, když vyjdou na pódium ve Dvořákově síni, že tam dirigoval Dvořák a byla tam celá plejáda těch nejlepších muzikantů. Je to dobrá energie.

David Mareček, ředitel České filharmonie

Koncertní činnost

Česká filharmonie připravuje a organizačně zajišťuje program jednotlivých sezón. Od abonentních řad přes mimořádné koncerty až po zájezdy.

Koncerty České filharmonie

Vzdělávání

Připravuje programy pro školy, žáky ZUŠ, pedagogy i širokou veřejnost. V rámci Orchestrální akademie usiluje o profesní rozvoj mladých muzikantů.

Archiv

Dokumentuje dějiny orchestru a instituce. Prostřednictvím digitální koncertní síně buduje audiovizuální archiv svých vystoupení.

Nahrávání

Realizuje projekty pro renomovaná světová vydavatelství, aktuálně spolupracuje s nizozemským labelem Pentatone, a také sama produkuje přenosy a záznamy vlastních koncertů.

Správa a rozvoj Rudolfina

Pečuje o národní kulturní památku Rudolfinum. Stará se o její každodenní udržbu i citlivý rozvoj a také o věci a technologie, které jsou s budovou spojené.

Pronájmy

Pronajímá koncertní sály nebo nahrávací studio různým hudebním tělesům a zajišťuje pronájem společenských prostor v Rudolfinu.

Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum byla založena 1. ledna 1994. Je samostatným hospodářským celkem v rámci České filharmonie.

Galerie nemá vlastní sbírky a funguje na principu Kunsthalle. Základ její činnosti tvoří velké výstavní projekty, které prezentují převážně současné výtvarné umění. V dramaturgii výstav vyniká různorodost témat i uměleckých forem. Návštěvníci se tu setkají s figurativní i abstraktní malbou, objekty a instalacemi, fotografiemi, filmem nebo videoartem.

Kritériem při výběru projektů je nejen jejich kvalita, ale také snaha o zasazení do mezinárodního kontextu. Mnohé výstavy jsou výsledkem spolupráce se zahraničními institucemi a samotnými tvůrci.

Galerie má k dispozici 1500 m² výstavní plochy. Sály pracují s denním světlem proudícím prosklenými stropy i s různými formami regulovatelného osvětlení. Součástí Galerie je edukační prostor Artpark, knihovna, kino a design shop.

Měl jsem a stále mám ambici vnášet do společnosti témata, která nejsou jen umělecká. Výtvarné umění totiž chápu více jako prostředek komunikace, nežli jako samotný předmět úvah.

Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum

Výstavy

Galerie připravuje tři až čtyři výstavy ročně s volným vstupem, které prezentují světovou i domácí výtvarnou scénu. Zaměřuje se na hledání nových a často nečekaných souvislostí.

Aktuální výstava

Akce a edukace

Pořádá komentované prohlídky, přednášky a semináře, divadelní představení i filmové projekce. Edukační prostor Artpark nabízí vzdělávací programy pro školy i veřejnost.

Publikace a knihovna

Edičně připravuje a vydává katalogy výstav a další knihy o současném umění. V Artparku buduje volně přístupnou Knihovnu Galerie Rudolfinum.

Český spolek pro komorní hudbu

Český spolek pro komorní hudbu je jednou z nejstarších hudebních institucí v České republice. Vznikl na podporu koncertní činnosti mladého Českého kvarteta v roce 1894.

Od svého vzniku uspořádal v Praze více než 2600 koncertů. Dnes na ně můžete zavítat do Dvořákovy a Sukovy síně Rudolfina a do Sálu Martinů Lichtenštejnského paláce.

V roce 1994 se Spolek stal součástí České filharmonie a zároveň si ponechal svůj historický název i dramaturgickou svébytnost.

Každoročně se snažíme připravit co nejpestřejší nabídku, ze které si, jak pevně věříme, vyberete svůj oblíbený soubor nebo dílo. Možná vám přineseme i něco nového, a rozšíříme tím vaše obzory.

Radek Křižanovský, dramaturg ČSKH

Koncertní činnost

ČSKH zajišťuje 5 abonentních řad ročně s celkem 28 koncerty komorní hudby.

Koncerty ČSKH

Propagace komorní hudby

Prezentuje klasický domácí a světový repertoár i soudobou komorní hudbu.

Podpora talentů

Podporuje mladé instrumentalisty, soubory a skladatele.

Cafe Rudolfinum

Zvukové a vizuální umění doplňuje v Rudolfinu gastronomická poezie kavárny a restaurace Cafe Rudolfinum. Nepyšní se sice bohatou historií jako ostatní instituce v budově, ale má s nimi společný cíl: dopřát vám nevšední zážitek.

Ať už si objednáte kávu, sklenku vína nebo rovnou něco z menu, i tady zní symfonie – chutí a vůní – a prezentují se umělecké výtvory doslova k nakousnutí.

Kavárna je dočasně uzavřena.