Pro děti, mládež i dospělé

Přemýšlíte kam s dětmi v Praze vyrazit? Česká filharmonie i Galerie Rudolfinum nabízí různé vzdělávací aktivity, pořady a akce. Komentované koncerty, hudební workshopy nebo ateliérové dílny se zkušenými lektory zabaví a poučí děti i dospělé.

Programy pro školky, školy a zájmové skupiny

Vzdělávací pořady Galerie Rudolfinum
Edukace České filharmonie

Stravinského Svěcení jara

Čtvrtek 30. Březen 19:30 Dvořákova síň Praha

Dvořák u Krocaní řeky

Středa 12. Duben 19:00 Sukova síň Praha

Zazní Dvořák Účinkují Magdaléna Mašlaňová, Petr Kadlec, Pavel Cypris, Zdeňka Hájková...

Dvořák u Krocaní řeky

Čtvrtek 13. Duben 19:00 Sukova síň Praha

Zazní Dvořák Účinkují Magdaléna Mašlaňová, Petr Kadlec, Pavel Cypris, Zdeňka Hájková...

Svátek hudby mezi tóny

Sobota 22. Duben 10:30 Dvořákova síň Praha

O Moravských dvojzpěvech

Neděle 4. Červen 19:00 Sukova síň Praha

O Moravských dvojzpěvech

Úterý 6. Červen 19:00 Sukova síň Praha

Společný orchestr žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie

Sobota 24. Červen 11:00 Dvořákova síň Praha

Účinkuje Petr Altrichter – dirigent

Společný orchestr žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie

Sobota 24. Červen 17:00 Dvořákova síň Praha

Účinkuje Petr Altrichter – dirigent