R8 / Kopatchinskaja hraje Ligetiho Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R8 / Kopatchinskaja hraje Ligetiho ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Vzhledem k onemocnění pana šéfdirigenta Petra Popelky jsme byli nuceni oslovit jiného dirigenta a částečně upravit program. Děkujeme za pochopení. Setkání s umělci před koncertem Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Program

György Ligeti
Concert Românesc

György Ligeti
Koncert pro housle a orchestr

Přestávka

Robert Schumann
Symfonie č. 4 d moll, op. 120

Účinkující

Valentin Uryupin dirigent
Patricia Kopatchinskaja housle

Rudolfinum — Dvořákova síň

13. 2. 2023 pondělí 19:30

Událost již proběhla