R9 / Bavouzet hraje Ravela Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R9 / Bavouzet hraje Ravela ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Setkání s umělci před koncertem Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Program

Arvo Pärt
Silhouette, hommage à Gustave Eiffel

Maurice Ravel
Koncert pro klavír a orchestr G dur

Ernest Chausson
Symfonie B dur, op. 20

Účinkující

Robert Jindra dirigent
Jean-Efflam Bavouzet klavír

Francii bude patřit březnový koncert hlav­ního hostujícího dirigenta Roberta Jindry. Zahájí jej pocta architektovi Gustavu Eiffe­lovi ve valčíkovém rytmu, pro kterou se jeden z nejslavnějších žijících skladatelů, Estonec Arvo Pärt, inspiroval architektonickými plány ikonické Eiffelovky. Ke klavíru pak usedne francouzský klavírista Jean‑Efflam Bavouzet a přednese Ravelův Koncert pro klavír a or­chestr s půvabnou valčíkovou střední větou. Druhá polovina programu přinese jedinou symfonii francouzského romantického autora Ernesta Chaussona, blízkého přítele Clauda Debussyho, známého především jako autora písní, jehož osud se předčasně uzavřel tragic­kým pádem z kola.

Rudolfinum — Dvořákova síň

13. 3. 2023 pondělí 9:30
Generální zkouška

Událost již proběhla

13. 3. 2023 pondělí 19:30

Událost již proběhla