R11 / Vessels of Light – česká premiéra Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R11 / Vessels of Light – česká premiéra ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Setkání s umělci před koncertem Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Program

Lera Auerbach
Symfonie č. 6 Vessels of Light

Franz Schubert
Symfonie C dur „Velká“

Účinkující

Alexander Liebreich dirigent

Kristina Reiko Cooper violoncello

Pražský filharmonický sbor

Lukáš Vasilek sbormistr

Alžběta Poláčková soprán

Lucie Hilscherová mezzosoprán

Martin Šrejma tenor

Jiří Hájek baryton

Hudbu raného romantismu s hudbou sou­dobou přinese návrat Alexandera Liebreicha k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Inspirována příběhem japonského diplomata Chiune Sugihary, který během druhé světové války zachránil tisíce židovských životů, vytvořila Lera Auerbach hudbu, libreto a umělecký koncept pro Symfonii č. 6, Vessels of Light, pro violoncello, sbor, a orchestr. Auerbach splétá mnohovrstevnou tapisérii hudby s jidiš poezií, uměním japonského Kintsugi, mystickým Shevirat ha-kelim (rozbíjení nádob) a slovy biblického žalmu 121. Dílo je věnováno Chiunu Sugihary a všem těm, kteří riskují všechno, aby zachránili ostatní. Symfonie č. 6 Vessels of Light vznikla na zakázku Yad Vashem, Světového centra pro paměť holocaustu v Jeruzalémě a Americké společnosti pro Yad Vashem. Po premiéře díla Yad Vashem ocenil Sugiharu jako jednoho ze Spravedlivých mezi národy (ocenění státu Izrael udělováno lidem nežidovského původu, kteří riskovali svůj život při záchraně Židů před holokaustem) za jeho činy během této temné kapitoly naší nedávné historie. Po přestávce za­zní nejambicióznější symfonické dílo Franze Schuberta, autora nesmrtelných písní a ko­morní hudby, Velká symfonie C dur.

Rudolfinum — Dvořákova síň

27. 3. 2023 pondělí 9:30

Událost již proběhla

27. 3. 2023 pondělí 19:30

Událost již proběhla