Česká filharmonie Jakub Hrůša

Česká filharmonie ⬩ Jakub Hrůša

Hlavní hostující dirigent Jakub Hrůša zvolil osobitý program, v první polovině postavený na umění barytonisty Christiana Gerhahera v působivých písních Gustava Mahlera a ne nepodobné Písni vojína šílence Ondřeje Kukala na Rilkeho verše. Nastudovat s Českou filharmonií Honeggerovu emočně silnou Liturgickou symfonii je Hrůšovo konečně splněné přání.

Délka programu 1 hod 40 min

Program

Ondřej Kukal
Píseň vojína šílence pro baryton a orchestr, op. 19 (26')

Gustav Mahler
Blumine (8')

Gustav Mahler
Písně z cyklu Chlapcův kouzelný roh
Wo die schönen Trompeten blasen (6')
Revelge (6')
Der Tamboursg’sell (5')

— Přestávka —

Arthur Honegger
Symfonie č. 3 „Liturgická“ (30')

Účinkující

Christian Gerhaher baryton

Jakub Hrůša dirigent

Česká filharmonie

Jsem velmi rád, že se do Prahy vracím s Písní vojína šílence Ondřeje Kukala a také s některými dalšími zcela zásadními českými skladbami orchestrálně písňového repertoáru. Písňový soubor Gustava Mahlera Chlapcův kouzelný roh podle mě obzvlášť silně reprezentuje nejavantgardnější část autorových písní. Osobitý způsob jejich extenzivního zpracování umožňuje drastickým způsobem vyjádřit Mahlerovo humanistické přesvědčení a popsat, jak strašlivě znevýhodněná je drtivá většina lidí. Chudý, hladový nebo umírající jako prostý voják; utrpení žen nebo neprivilegovaných párů; nebýt tolerován dokonce ani v nebi – s těmito opakovaně variovanými tématy a svým velmi zvláštním způsobem převádění lidských katastrof cynicko-groteskními barvami do písní často nazývaných „humoresky“ vstoupil Mahler, sám stále ještě zakořeněný v romantismu, podobně jako Franz Kafka nebo George Grosz do moderny: s více či méně hlasitě zvučným smíchem nad beznadějnou krutostí lidského bytí.

 Christian Gerhaher

Preludium

Česká filharmonie zve všechny držitele vstupenek na setkání před koncertem. Preludia vás připraví a navnadí na program – dirigenti, sólisté nebo hudebníci z orchestru, ale i muzikologové a hudební publicisté hovoří o skladatelích a skladbách, o souvislostech a zajímavostech. Součástí jsou hudební či hudebně obrazové ukázky.

Preludia nabízí Česká filharmonie bezplatně jako bonus ke svým abonentním koncertům. Konají se od 18.30 hodin v Sukově síni. Moderují Pavel Ryjáček a Petr Kadlec.

Rudolfinum — Dvořákova síň

14. 2. 2024 středa 19:30
15. 2. 2024 čtvrtek 19:30
16. 2. 2024 pátek 19:30

Jak koupíte vstupenky

Online nákup

Pro online nákup budete přesměrováni na web České filharmonie.

Osobně v pokladně Rudolfina

Informace nejen o volných místech podá zákaznický servis České filharmonie.

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227
E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod.