Český spolek pro komorní hudbu Trio Wanderer

Český spolek pro komorní hudbu ⬩ Trio Wanderer

Z ukrajinštiny se do slovanských jazyků rozšířilo slovo dumka označující melancholickou lidovou baladu. Dumky však pronikly i do tvorby nejvýznamnějších skladatelů včetně Antonína Dvořáka. Jeho klavírní trio č. 4 patří k nejobdivovanějším komorním skladbám. V ryze českém programu je přednese světově proslulý francouzský soubor Trio Wanderer.

Délka programu 1 hod 40 min
Český spolek pro komorní hudbu

Program

Bedřich Smetana
Klavírní trio g moll, op. 15 (30')

Bohuslav Martinů
Klavírní trio č. 2 d moll, H 327  (16')

— Přestávka —

Antonín Dvořák
Dumky pro housle, violoncello a klavír, op. 90. (31')

Účinkující

Trio Wanderer
Jean-Marc Phillips-Varjabédian housle
Raphaël Pidoux violoncello
Vincent Coq klavír

Český skladatel Bohuslav Martinů strávil za hranicemi své vlasti více než polovinu života. Možná právě proto si tolik uvědomoval silné pouto k české skladatelské škole. Roku 1945 si v New Yorku při vzpomínce na předchozí léta do deníku poznamenal: „Co jsem šel hledat do Francie nebyl Debussy, ani impresionismus, ani hudební projev, ale opravdové základy, na nichž leží západní kultura […] České složky, které jsem s sebou do Francie přinesl, nebyly zničeny, nýbrž naopak podpořeny a zvětšeny uvědoměním a přivedeny do organického pořádku, který – myslím, že se nemýlím – sleduje jenom tu linii, již začal Smetana a Dvořák.“

Rudolfinum — Dvořákova síň

15. 1. 2024 pondělí 19:30

Událost již proběhla