Z Vídně do Varšavy Collegium 1704

Z Vídně do Varšavy ⬩ Collegium 1704

Zahájení předprodeje abonmá: 11. dubna 2023. Zahájení předprodeje jednotlivých vstupenek: 1. června 2023.

Program

J. V. H. Voříšek
Symfonie D dur

F. Chopin
Klavírní koncert

Účinkující

Václav Luks dirigent
laureát Chopinovy mezinárodní soutěže na dobové nástroje
Collegium 1704

Český rodák J. V. H. Voříšek prožil většinu života ve Vídni, kde se vypracoval na pozici varhaníka u císařského dvora a na jeho tvorbu navázali přední romantičtí skladatelé. V souvislosti s jeho klavírním dílem poprvé zazněl pojem „impromptu“, později úzce spojený se jmény Franze Schuberta a Fryderyka Chopina. Na koncertě zazní Voříškova jediná symfonie společně s Chopinovým klavírním koncertem. S Collegiem 1704 vystoupí laureát či laureátka druhého ročníku Chopinovy mezinárodní soutěže na dobové nástroje. Jméno sólisty i to, který z Chopinových koncertů zazní, oznámíme 16. 10. 2023.

Rudolfinum — Dvořákova síň

19. 10. 2023 čtvrtek 19:30

Událost již proběhla