Missa Corporis Domini Collegium 1704

Missa Corporis Domini ⬩ Collegium 1704

Zahájení předprodeje abonmá: 11. dubna 2023. Zahájení předprodeje jednotlivých vstupenek: 1. června 2023.

Program

J. S. Bach
Magnificat BWV 243

J. D. Zelenka
Missa Corporis Domini ZWV 3

Účinkující

Václav Luks dirigent
Collegium 1704
Collegium Vocale 1704

Missa Corporis Domini pochází nejspíš z roku 1719 a vznikla těsně poté, co se Zelenka vrátil do Drážďan z Vídně, kde studoval kontrapunkt u věhlasného císařského kapelníka Johanna Josepha Fuxe. Již v tomto poměrně raném díle si můžeme povšimnout Zelenkovy originality a skvělého zvládnutí kontrapunktu. Bach zhudebnil mariánský chvalozpěv nedlouho poté, co se v roce 1723 ujal postu kantora u svatého Tomáše. Jde o vůbec první velkou liturgickou skladbu, v níž Bach vycházel z latinského a nikoliv německého textu, čímž do jisté míry setřel rozdíly mezi katolickou a protestantskou tradicí. Navzdory tomu, že jde o poměrně rané dílo, se Magnificat stalo jednou z Bachových nejoblíbenějších skladeb vůbec.

Rudolfinum — Dvořákova síň

19. 12. 2023 úterý 19:30

Událost již proběhla