Eroica Collegium 1704

Eroica ⬩ Collegium 1704

Zahájení předprodeje abonmá: 11. dubna 2023. Zahájení předprodeje jednotlivých vstupenek: 1. června 2023.

Program

P. Vranický
Symfonie d moll
La Tempesta

L. van Beethoven
Symfonie č. 3 Es dur
Eroica, Op. 55

Účinkující

Václav Luks dirigent
Collegium 1704

Beethovenova „hrdinská“ Třetí, pokládaná za první romantickou symfonii vůbec, je známá svou souvislostí s původní dedikací Napoleonovi, již Beethoven vyškrtl poté, co se Napoleon prohlásil císařem, a nahradil ji věnováním svému mecenáši, hudbymilovnému knížeti Josefu Františku Maxmiliánovi z Lobkovic. Na zámku Jezeří, rodinném sídle Lobkoviců, pak zaznělo údajně první neveřejné provedení Eroicy v komorní úpravě. Eroica je dílem, které předběhlo svoji dobu a zcela radikálním způsobem předznamenalo další vývoj žánru symfonie. Pavel Vranický, Beethovenův blízký spolupracovník a vlivná osobnost vídeňského hudebního života přelomu 18. a 19. století, byl vyhledávaný dirigent a autor více než padesáti symfonií, z nichž mnohé nesou programní označení. La Tempesta je nazvána podle sugestivního líčení bouře ve třetí větě.

Rudolfinum — Dvořákova síň

28. 2. 2024 středa 19:30

Jak koupíte vstupenky

Online nákup

Pro online nákup budete přesměrováni na web pořadatele či prodejce.

Osobně v pokladně Rudolfina

Informace nejen o volných místech podá zákaznický servis České filharmonie.

Zahájení předprodeje abonmá: 11. dubna 2023
Zahájení předprodeje jednotlivých vstupenek: 1. června 2023

Zahájení předprodeje abonmá: 11. dubna 2023
Zahájení předprodeje jednotlivých vstupenek: 1. června 2023