R6 / Ilan Volkov – Klasici 20. století Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R6 / Ilan Volkov – Klasici 20. století ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Setkání s umělci před koncertem. Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Program

Viktor Kalabis
Symfonické variace, op 24

Benjamin Britten
Sinfonia da Requiem, op. 20

Sergej Prokofjev
Symfonie č. 7 cis moll, op. 131

Z důvodu vysokých cenových požadavků nakladatele za pronájem notového materiálu nezazní dílo Martina Smolky „Tesknice“.

Účinkující

Ilan Volkov dirigent

Pestrý program spojující hudbu českých, anglických a ruských autorů přinese hostování předního izraelského dirigenta llana Volkova. Večer otevřou Symfonické variace, které Viktor Kalabis složil na popud České filharmonie a jejího někdejšího šéfdirigenta Václava Neumanna. Následuje Sinfonia da Requiem, jejíž název i názvy jednotlivých vět odkazují k latinské mši za zemřelé. Šestadvacetiletý Benjamin Britten dílo složil v roce 1940 jako requiem za své rodiče. Promítla se do něj i temná atmosféra počátku druhé světové války. Večer vyvrcholí Sedmou symfonií, posledním velkým dílem Sergeje Prokofjeva. Skladba vznikla na objednávku redakce pořadů pro děti a mládež moskevského rozhlasu. Ačkoliv v ní můžeme rozpoznat hravé motivy odkazující na dětský svět, Prokofjev vytvořil propracované dílo, jehož melancholické vyznění dráždilo sovětské úřady natolik, že po těžce nemocném skladateli vyžadovaly jeho přepracování.

 

Rudolfinum — Dvořákova síň

22. 1. 2024 pondělí 10:00
Generální zkouška

Událost již proběhla

22. 1. 2024 pondělí 19:30

Událost již proběhla