Opusy na kusy Leoš Janáček - Sinfonietta, op. 60

Opusy na kusy ⬩ Leoš Janáček - Sinfonietta, op. 60

Vzdělávací experiment České filharmonie spolu s učiteli a jejich žáky

Jeden skladatel.
Jeden opus.
A zážitková hodina u vás ve škole.

Workshop nabízí pestrou paletu aktivit do hodin hudební výchovy vycházejících z principů OrffSchulwerku, zážitkové pedagogiky a metod kritického myšlení. Veškeré činnosti lze okamžitě použít ve své třídě i díky pečlivě zpracovaným materiálům v tištěné i online podobě. Detailně připravené lekce jsou jen základním stavebním kamenem na cestě k aktivnímu poslechu hudby Leoše Janáčka.

Délka programu 6 hod
Pro pedagogy

Program

Leoš Janáček
Sinfonietta, op. 60

Účinkující

Ludmila Bajerová, Olga Kovaříková, Monika Václová lektoři

METODIKA
Součástí workshopu je metodický rozbor, jehož cílem je podnítit přemýšlení o vlastní osobnosti, o svých silných stránkách, o největších překážkách na pedagogické cestě. Skrze tyto myšlenky se lektoři společně s učiteli snaží nacházet a opětovně definovat cíle hudební výchovy, rozvíjet neotřelé nápady na provedení konkrétních hudebních aktivit a současně sdílet emoce spojené s pedagogickou praxí.

ZÁŽITKOVÁ HODINA U VÁS VE ŠKOLE
Pro účastníky workshopu připravíme zážitkovou hodinu pro žáky přímo v jejich škole. Projekt pro učitele a jejich žáky připravuje Studio Rudolfinum. Naším cílem je přinést záznamy koncertů z Rudolfina do školních tříd tak, aby z nich žáci měli velký a neopakovatelný zážitek. Věříme, že opravdové setkání s hudbou se může odehrát jen tehdy, jsme-li na toto setkání dobře připraveni.

PRO KOHO :
Učitelé hudební výchovy na II. stupni ZŠ, kteří mají chuť
● okusit činnostní hudební výchovu skrze připravené aktivity,
● objevovat cestu k aktivnímu poslechu hudby,
● samostatně tvořit činnosti aktivního poslechu.

Více informací o projektu najdete na www.opusynakusy.cz.

Rudolfinum — Sukova síň

21. 3. 2024 čtvrtek 9:30

Událost již proběhla