R12 / Má vlast Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R12 / Má vlast ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Program

Bedřich Smetana
Má vlast

Účinkující

Petr Popelka dirigent

Sezona rozhlasových symfoniků vyvrcholí ve velkém stylu. Na závěrečném koncertě abonentní sezony se orchestr pod vedením šéfdirigenta Petra Popelky s publikem roz­loučí provedením kompletního cyklu sym­fonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. V roce, kdy si celý svět připomene 200 let od narození skladatele, považovaného za jed­noho z otců české hudby, tak publiku nabíd­nou nejen populární Vltavu, ale i staroslavný Vyšehrad, dramatickou Šárku, báseň Z čes­kých luhů a hájů oslavující naši krajinu i husity inspirovaný Tábor a monumentální Blaník. Nastudování ikonického díla národního repertoáru v interpretaci jednoho z nejzajíma­vějších českých dirigentů současnosti slibuje mimořádnou událost.

Rudolfinum — Dvořákova síň

12. 6. 2024 středa 19:30

Událost již proběhla