Adventní koncert III Jan Fišer

Adventní koncert III ⬩ Jan Fišer

Třetí adventní neděle bude zasvěcena baroku a ranému klasicizmu: a to konkrétně tomu „československému“. Komorní žánr triových sonát, typických pro danou éru, nabídne v době adventu vhodné ztišení a zároveň dá vyniknout umění špičkových hráčů našeho orchestru. 

Český spolek pro komorní hudbu

Program

Anton Zimmermann
Triová sonáta F dur pro hoboj, fagot a basso continuo

Jan Dismas Zelenka
Triová sonáta č. 3 B dur pro housle, hoboj, fagot a basso continuo

Antonín Reichenauer 
Triová sonáta D dur pro dvoje housle a basso continuo

Jan Dismas Zelenka
Triová sonáta č. 5 F dur pro dva hoboje, fagot a basso continuo

České koledy

Účinkující

Jan Fišer housle
Milena Kolářová housle
Jan Keller violoncello
Barbora Trnčíková hoboj
Vladislav Borovka hoboj
Tomáš Františ fagot
Olga Dlabačová cembalo

Rudolfinum — Sukova síň

15. 12. 2024 neděle 15:00
15. 12. 2024 neděle 17:30

Jak koupíte vstupenky

Online nákup

Pro online nákup budete přesměrováni na web České filharmonie.

Osobně v pokladně Rudolfina

Informace nejen o volných místech podá zákaznický servis České filharmonie.

Rezervace míst stávajícím abonentům:
do 3. června 2024, 20.00
Prodej jednotlivých vstupenek na abonentní koncerty:
od 10. června 2024, 10.00
Prodej vstupenek na všechny veřejné generální zkoušky:
od 11. září 2024, 10.00

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227
E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. 

Rezervace míst stávajícím abonentům:
do 3. června 2024, 20.00
Prodej jednotlivých vstupenek na abonentní koncerty:
od 10. června 2024, 10.00
Prodej vstupenek na všechny veřejné generální zkoušky:
od 11. září 2024, 10.00

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227
E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod.