English

Dvořákova síň

Světoznámá koncertní síň sloužila České filharmonii od 4. ledna 1896, kdy zde pod vedením Antonína Dvořáka poprvé vystoupila. Svůj účel plnila až do roku 1918, poté bylo rozhodnuto o jejím využití jako zasedací síně nového parlamentu Československé republiky. Koncertní povaha tohoto prostoru Rudolfina byla obnovena v letech 1940–1942 dle projektu Antonína Engela a Bohumíra Kozáka a tuto podobu si zachovala dodnes. Ústředním prvkem jsou varhany vyrobené dle návrhů Josefa Zítka a Josefa Schulze Wilhelmem Sauerem ve Frankfurtu nad Odrou.

Prostory jsou vhodné k pořádání

  • koncertů
  • konferencí
  • firemních prezentací
  • aukcí
  • přednášek a vzdělávacích akcí

Technické parametry

Kapacita

1 148 míst (1 104 sedadel / 40 stání / 4 invalidní vozíky)

 

Plocha

322 m² přízemí / 153 m² pódium / 444 m² balkony + empora

Hlavní koncertní sál Rudolfina je vhodný zejména pro interpretaci oratorní, symfonické i komorní hudby.

K dispozici je nadstandardně vybavené nahrávací studio pro realizaci zvukových záznamů a mimořádně kvalitní varhanní nástroj.

 

Prohlédněte si Dvořákovu síň online →

Kontakt pro rezervaci

Chcete si osobně prohlédnout Dvořákovu síň nebo rezervovat termín pro svou akci?

 

Kontaktujte oddělení pronájmů:

 

Chcete si prohlédnout další prostory?

Zpět na seznam