R2 / Janáček – Rubinstein – Čajkovskij Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R2 / Janáček – Rubinstein – Čajkovskij ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Program

Leoš Janáček
Šumařovo dítě

Anton Rubinstein
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 d moll, op. 70

Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 5 e moll, op. 64

Účinkující

Marko Ivanović dirigent
Martin Kasík klavír

Pozoruhodnou kombinaci české a ruské hudby slibuje koncert pod taktovkou šéfdi­rigenta Janáčkovy opery Národního divadla v Brně Marko Ivanoviće. Večer uvede balada Šumařovo dítě. Leoše Janáčka k ní inspiro­vala báseň o chudém potulném muzikantovi, po němž zbyde jen opuštěné dítě a housle. Následně se k orchestru připojí klavírista Martin Kasík, pravidelný host rozhlasových symfoniků. Tentokrát provede Čtvrtý kla­vírní koncert ruského romantického sklada­tele a klavíristy Antona Rubinsteina, který byl pro své umění srovnáván s Ferencem Lisztem. Večer vyvrcholí další skladbou ruského au­tora, Symfonií č. 5 Rubinsteinova současníka Petra Iljiče Čajkovského.

Rudolfinum — Dvořákova síň

7. 11. 2022 pondělí 19:30

Událost již proběhla