R4 / Psáno pro Sočr: Martin Smolka Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R4 / Psáno pro Sočr: Martin Smolka ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Setkání s umělci před koncertem Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Program

Joseph Haydn
Symfonie č. 60 C dur „Il Distratto“

Martin Smolka
Presto e lento - nová skladba pro klavír a orchestr na objednávku SOČRu, světová premiéra

Richard Strauss
Symphonia domestica

Účinkující

Petr Popelka dirigent
Nicolas Hodges klavír

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pra­videlně objednává skladby od současných au­torů a uvádí je ve světové premiéře. Prvním takovým počinem šéfdirigenta Petra Popelky bude nastudování nové kompozice pro klavír a orchestr Martina Smolky, jehož díla uvádějí přední evropské orchestry, včetně Symfonic­kého orchestru Bavorského rozhlasu. Jako sólista se v ní představí jeden z nejlepších kla­víristů specializovaných na soudobou hudbu, Nicolas Hodges. Program otevře hravá symfo­nie plná překvapivých zvratů, v jejíž třetí větě předepsal Joseph Haydn i ladění orchestru. Celý večer uzavře jedna z vrcholných symfonických básní Richarda Strausse, Symphonia domestica, která je autorovou intimní reflexí rodinného života.

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy

Rudolfinum — Dvořákova síň

5. 12. 2022 pondělí 9:30
Generální zkouška

Událost již proběhla

5. 12. 2022 pondělí 19:30

Událost již proběhla