100 minut mezi tóny

100 minut mezi tóny

Už pátým rokem se pod vedením Ondřeje Tichého odehrávají v Rudolfinu netradiční hudební setkání. Pojďte se s filharmoniky a jejich hudebními přáteli spolupodílet na rozeznívání hudby…

Tato setkání vyústí koncertem Svátek mezi tóny,  na který vás zveme 5. 5. 2024 v 15.00 h ve Dvořákově síni.

Délka programu 1 hod 40 min
Od 7 do 100 let

Účinkující

Ondřej Tichý a hosté

Vítejte na 100minutové cestě při objevování toho, co nás učí hudba v tichu mezi tóny.

„Hudba je stejně tak nádhernou ozdobou našich životů, jako důležitým nástrojem mezilidské komunikace. Ukazuje nám, jak najít krásu uprostřed těžkosti, klid a rovnováhu v každodenním rozhodovaní. Učí nás, jak poskytnout podporu dětem a mladým lidem na jejich někdy nesnadné cestě k dospělosti nebo v učení. To nám ukázaly poslední tři roky práce ve školách, v rodinách, během workshopů i představení".

Říká Ondřej Tichý, který je duší netradičních hudebních setkání v Rudolfinu. 

Jejich pátou sezonu otevíráme všem těm, kteří se chtějí nechat hudbou oslovit a vést. Na věku nezáleží. Propojení různých generací je krásné, silné a neopakovatelné. Stejně jako harmonický hudební svět, který všichni společně vytvářejí. Pomocnou ruku – a hlavně notu – ve společném úsilí podávají hudebníci České filharmonie, České studentské filharmonie a jejich hudební přátelé. Pojďte se spolupodílet na rozeznívání hudby nebo jen v klidu naslouchat a prožít do hloubky přítomný okamžik.

Určitým vyústěním předchozích  setkání je koncert Svátek mezi tóny konající se 5. 5. 2024 v 15.00 h ve Dvořákově síni, může se jej však účastnit i úplný „nováček“. Na tomto koncertě budeme společně objevovat hudebního „genia loci“ Dvořákovy síně.

Rudolfinum — Sukova síň

2. 12. 2023 sobota 10:30

Událost již proběhla

2. 12. 2023 sobota 15:00

Událost již proběhla

27. 1. 2024 sobota 10:30

Událost již proběhla

27. 1. 2024 sobota 15:00

Událost již proběhla

23. 3. 2024 sobota 10:30

Událost již proběhla

23. 3. 2024 sobota 15:00

Událost již proběhla