R2 / Brucknerova „Romantická“ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R2 / Brucknerova „Romantická“ ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Setkání s umělci před koncertem. Rudolfinum | Talichův salonek | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Program

Šimon Voseček
nová skladba pro mezzosoprán, baryton a orchestr na objednávku SOČRu, světová premiéra

Anton Bruckner
Symfonie č. 4 Es dur „Romantická“

Účinkující

Robert Jindra dirigent
Jana Kurucová mezzosoprán
Daniel Luis de Vicente baryton

První koncert pod vedením hlavního hostujícího dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu Roberta Jindry zahájí světová premiéra nové skladby Šimona Vosečka. V Rakousku žijící český skladatel, který absolvoval Pražskou konzervatoř a Univerzitu hudebních a dramatických umění ve Vídni, získal renomé jako autor oper i instrumentálních děl. V nové skladbě pro mezzosoprán, baryton a orchestr složené na objednávku SOČRu zhudebnil erotickou poezii francouzských satirických básníků 17. století. V Rakousku zůstaneme i v druhé polovině večera, kdy zazní Symfonie č. 4 zvaná „Romantická“, kompozice monumentální krásy. Anton Bruckner ji složil v roce 1874, ale vracel se k ní následujících patnáct let a opakovaně ji  přepracovával.

Rudolfinum — Dvořákova síň

6. 11. 2023 pondělí 10:00
Generální zkouška

Událost již proběhla

6. 11. 2023 pondělí 19:30

Událost již proběhla