R11 / Suk – Dvořák – Martinů Symfonický orchestr Českého rozhlasu

R11 / Suk – Dvořák – Martinů ⬩ Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Program

Josef Suk
Fantastické scherzo, op. 25

Antonín Dvořák
Zlatý kolovrat, op. 109

Bohuslav Martinů
Česká rapsodie H 118

Účinkující

Petr Altrichter dirigent
Ivan Kusnjer baryton
Daniela Valtová Kosinová varhany
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr

Renomovaný dirigent Petr Altrichter uvede s rozhlasovými symfoniky program z hudby českých skladatelů tří generací, které spojuje vztah učitel-žák. Josef Suk, jehož brilantní Fantastické scherzo  vyslechneme úvodem, byl žákem Antonína Dvořáka, autora symfonické básně Zlatý kolovrat, inspirované stejnojmennou baladou ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena. Večer vyvrcholí Českou rapsodií, kantátou pro baryton, varhany a orchestr. Mladý Bohuslav Martinů, žák Josef Suka, ji složil v roce 1918, kdy Československo získalo samostatnost. Ve vlasteneckém díle zpracoval text biblického žalmu, báseň Čechy Jaroslava Vrchlického i Svatováclavský chorál. Dílo věnoval spisovateli Aloisi Jirsákovi.   Úspěšná premiéra se odehrála v roce 1919 za přítomnosti prezidenta nově vzniklé republiky Tomáše Garrigua Masaryka.

Rudolfinum — Dvořákova síň

29. 4. 2024 pondělí 19:30

Událost již proběhla